درباره ما

“زنان و قوانین در جوامع مسلمانان ” (WLUML) یک شبکه همبستگی بین المللی است که برای زنانی که زندگیشان بوسیله قوانین و آداب و رسوم برگرفته از اسلام شکل داده شده و یا اداره شده است اطلاعات تهیه میکند؛ از آنها حمایت میکند و برای آنها فضای مشترک می سازد.

برای بیشتر از دو دهه ولوم (WLUML)  زنان و سازمانهای مختلف زنان را به هم پیوند داده است. در حال حاضر بیش از ۷۰ کشور از جنوب آفریقا تا ازبکستان، از سنگال تا اندونزی و از برزیل تا فرانسه را به هم مرتبط میکند. زنانی را به هم پیوند میدهد که:

در کشورهایی زندگی میکنند که یا اسلام یک دین دولتی است، و یا دولت با اکثریت جمعیت مسلمان سکولار است و یا جوامع مسلمانی که بوسیله قوانین مذهبی اقلیتها اداره میشوند.
درکشورهای سکولاری زندگی میکنند  که گروههای سیاسی خواهان قوانین مذهبی هستند.
بخشی از جوامع مسلمان مهاجر در اروپا، آمریکا و یا دیگر نقاط جهان هستند.
مسلمان نیستند و ممکن است قوانین اسلامی درباره آنها به طور مستقیم و یا از طریق فرزندانشان اعمال شود.
در جوامع و یا خانواده های مسلمانی که به طور خودکار به عنوان مسلمان طبقه بندی میشوند ولی ممکن است آنها، خودشان چنین تعریفی از خود نداشته باشند یا به این دلیل که اعتقاد ندارند و یا اینکه نخواهند خودشان را با الفاظ مذهبی تعریف کنند و ترجیح میدهند جنبه های دیگری از هویتشان را برجسته کنند مانند ایدئولوژی سیاسیشان، حرفه اشان، گرایش جنیسشان و یا دیگر جنبه ها.

اسم ما اسطوره ” دنیای مسلمانان” را به چالش میکشد. این اسطوره  که عمدا به وجود آمده بود از توضیح موارد زیر ناتوان است: الف)آنکه، قوانینی که اسلامی خوانده میشوند از یک زمینه به زمینه دیگر متفاوت است؛ ب)آنکه، قوانینی که نوع زندگی ما را تعیین میکنند  از منابع مختلفی همچون مذهب، سنت، استعمار و یا سکولاریسم سرچشمه میگیرند. ما همزمان با قوانین بسیار مختلفی اداره میشویم مانند قوانینی که توسط دولت (مدون یا نا مدون) به کار گرفته میشوند و یا قوانین غیررسمی مانند آداب و رسوم که در زمینه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی متفاوت، با هم فرق میکنند.

“زنان و قوانین در جوامع مسلمانان ” (WLUML) چگونه آغاز به کار کرد؟
“زنان و قوانین در جوامع مسلمانان” در سال ۱۹۸۴ با اعلام درخواست اقدام فوری  در پاسخ به سه مورد نقض حقوق زنان در جوامع و کشورهای مسلمان تشکیل شد که حقوق زنان به وسیله قوانینی  که “اسلامی” خوانده میشدند، نقض شده بود.  نه زن از الجزایر، مراکش، سودان، ایران ، موری تیوس، تانزانیا، بنگلادش و پاکستان دور هم جمع شدند و کمیته عمل زنان متاثر از قوانین اسلامی را در حمایت از مبارزات زنان شکل دادند.  این کمیته در سال ۱۹۸۶ به شبکه کنونی تبدیل شد. شبکه با برنامه عملی که به طور مرتب مورد بازنگری قرار میگیرد، هدایت میشود.

اهداف “زنان و قوانین در جوامع مسلمانان ” (WLUML) چیست و بر چه موضوعاتی تمرکز دارد؟
هدف شبکه قدرتمند ساختن زنانی است که ، به صورت فردی و جمعی،  برای تساوی و گرفتن حقوقشان در زمینه اسلامی مبارزه میکنند.

برای به دست آوردن این هدف:
انزوای زنان را میشکند تا آنها با ایجاد و تقویت ارتباطات بین خود و دیگر زنهایی که درکشورها و مجامع اسلامی زندگی میکنند، وارتباط با فمینیست جهانی و گروههای پیشرو،  دسترنج مبارزاتشان را ببینند.
و  با در میان نهادن اطلاعات و تحلیل هایی که به روشن کردن منابع متعددی که زندگی زنان را کنترل میکنند، کمک میکند به راهکارها و تجاربی که همه انواع ابزارهای کنترل را به چالش میکشند.

“زنان و قوانین در جوامع مسلمانان “ در حال حاضر بر روی سه موضوع ، بنیاد گرایی، نظامی گری و آثار آنها برزندگی زنان و مسائل جنسی متمرکز شده است. خشونت علیه زنان موضوعی است که همه پروژه های  و فعالیتهای ” زنان متأثر از قوانین اسلامی” را در بر میگیرد.

“زنان و قوانین در جوامع مسلمانان “ چگونه سازماندهی شده است؟
ساختار باز ” زنان متأثر از قوانین اسلامی” برای مشارکت حداکثری گروهها و زنان مستقل و تصمیم گیری گروهی طراحی شده است. ” زنان متأثر از قوانین اسلامی”  عضویت رسمی ندازد و اعضای شبکه افرادی از گروههای  و سازمانهای سیال هستند که به طور منظم و با یک ارتباط  دوطرفانه با شبکه درتماس هستند.

شورای اجرای برنامه (PIC) که متشکل  از ۲۰ تا ۳۰ زن و مردی  است، که در شبکه های میان منطقه ای ” زنان متأثر از قوانین اسلامی” برای یک دوره زمانی خاص حضور دارند. مسئولیت اصلی آنها توسعه و اجرای برنامه عمل است.

دفتر هماهنگ کننده بین المللی (ICO)  مسئولیت اصلیش تسهیل کردن هماهنگی بین اعضای شبکه است. دفاتر هماهنگ کننده منطقه ای در پاکستان ( برای آسیا)؛ سنگال (برای آفریقا و خاورمیانه) مستقر هستند که مسئولیتشان هماهنگ کردن فعالیتهای شبکه ای در مناطق مورد نظر است. اگر چه از نظر مالی و حقوقی مستقل عمل میکنند، ولی بخش های کلیدی ” زنان متأثر از قوانین اسلامی” هستند.  دفتر هماهنگ کننده بین المللی  و دفاتر منطقه ای ، براساس روابطشان با اعضای شبکه و اطلاعاتشان درباره فعالیتهای و زمینه های افراد شبکه، از ملاقاتها، برنامه ریزیها و فعالیتهای افراد مرتبط با شبکه برای حمایت از یکدیگر اطمینان حاصل میکنند و در نتیجه تأثیر گذاری محلی، منطقه ای و جهانی آنها را تقویت می کنند.

اصول “زنان و قوانین در جوامع مسلمانان “ چیست؟
“زنان و قوانین در جوامع مسلمانان “ بر روی قوانین، سنتها و واقعیتهای ملموس زندگی زنان متمرکز است. این موضوع اعمال و قوانین مختلفی که تحت نام ” اسلامی” طبقه بندی شده اند ( بر گرفته از تفسیرهای مختلف از متون مذهبی و استفاده سیاسی از مذهب)  و تاثیرات آنها بر زنان، بیشتر از تاثیرش بر روی دین  اسلام  را شامل میشود.
شبکه، آگاهانه پلی بین هویتها میسازد. ما به طور خاص نگران زنانی هستیم که به حاشیه رانده شده اند. این شامل زنان غیر مسلمانی میشود که در کشورهایی با اکثریت جمعیت مسلمان زندگی میکنند. به خصوص جایی که  فضا برای اقلیت های مذهبی به سرعت در حال کاهش یافتن است. ونیزشامل  اقلیتهای مسلمانی میشود که با تبعیض، ستم و نژادپرستی روبرو هستند؛  شامل زنانی میشود که تصریحشان بر مسائل و مشکلات جنسیشان – شامل و نه محدود به گرایشات جنسی- مجرمانه تلقی میشود و یا از نظر اجتماعی غیر قابل قبول است.
“زنان و قوانین در جوامع مسلمانان” تشخیص میدهد که مبارزات زنان با هم مرتبط و مکمل یکدیگر است، در نتیجه به همبستگی جهانی متعهد است.
“زنان و قوانین در جوامع مسلمانان” فعالانه حمایت خود را از استقلال و کثرت گرایی، اعلام میکند و ،آگاهانه، ارزشهای مرتبط با تنوع آرا و عقاید را تایید و منعکس میکند. افراد و گروههای مرتبط با شبکه اولویتهای مخصوص خود را تعریف میکنند و بر اساس زمینه خودشان راهکار ارائه میدهند.
ارتباطات فردی همیشه نقش مهمی در کار با ” زنان متأثر از قوانین اسلامی” بازی میکنند، که همبستگی و حمایت فعال را  که افراد شبکه به وسیله ارتباطات فردی گسترش میدهند؛ ارج مینهد.

“زنان و قوانین در جوامع مسلمانان” چه کار می کند؟

همبستگی و فراخوان
“زنان و قوانین در جوامع مسلمانان” فراخوانهای بین المللی برای عمل و کمپین هایی را که توسط متحدان و گروههای شبکه ای درخواست شده باشند، پاسخ میدهد و منتشر میکند. “زنان و قوانین در جوامع مسلمانان” از زنان به طور ملموس بو سیله تهیه اطلاعات از حقوق قانونینشان، کمک برای درخواست پناهندگی و ایجاد ارتباط با سازمانهای حمایت کننده، حمایت روانکاوانه و غیره حمایت می کند.

شبکه سازی و خدمات اطلاعاتی
“زنان و قوانین در جوامع مسلمانان” زنان را به طور مستقیم، بدون سلسله مراتب،  با یکدیگربرای تسهیل مبادله اطلاعات، نظرات کارشناسی، راهکارها و تجارب  مرتبط میکند. شبکه سازی همچنین شامل رویه های مستند سازی، منتشر کردن فعالانه اطلاعات در میان اعضای شبکه و متحدان، ایجاد تحلیل های تازه، و حمایت از مشارکت اعضای شبکه در مبادلات و اتفاقات بین المللی میشود. اگرچه ” زنان متأثر از قوانین اسلامی”  به نیازهای اعضای شبکه اولویت میدهد، ولی به طور انتخابی به درخواستهای اطلاعاتی به طول مثال از طرف  دانشگاهیان، فعالان اجتماعی، رسانه ها و سازمانهای بین المللی و دولتی نیز پاسخ می دهد.

ظرفیت سازی
“زنان و قوانین در جوامع مسلمانان” آگاهانه از طریق دوره های کارآموزی در دفتر هماهنگ کننده، و از طریق مبادلات، دوره ها و کارگاههای آموزشی ظرفیت سازی می کند.

انتشارات و رسانه
“زنان و قوانین در جوامع مسلمانان” اطلاعات مربوط به تجارب  و راهکارهای متنوع زنان در زمینه های اسلامی را از طریق ابزارهای مختلف رسانه ای جمع آوری، تحلیل و  منتشر میکند. این اطلاعات به زبانهای فرانسه، عربی و انگلیسی در صورت امکان ترجمه میشوند. اعضای شبکه همچنین این اطلاعات را به زبانهای بسیار زیاد دیگری ترجمه میکنند.

یک برنامه انتشاراتی فعال شامل موارد زیر است:
یک پرونده درباره یک موضوع خاص؛ یک مجله مخصوص که اطلاعاتی درباره زندگی، مبارزات، راهکارهای زنان در جوامع و کشورهای مختلف اسلامی تهیه میکند.
یک فصل نامه خبری درباره زنان، قوانین و جامعه که توسط شرکت گاه، دفتر هماهنگ کننده منطقه آسیا تهبه میشود.
مقاله های خاص- مطالعات و موضوعات خاص که به خاطر ساختار و یا طولانی بودنشان نمیتوان آنها در قالب پرونده آورد.
دیگر انتشارات درباره موضوعات خاص مورد توجه مانند قانون خانواده، جنبش زنان، نوآوریها، راهکارها و غیره.
برای اطلاعات بیشتر و دانلود انتشارات “زنان متأثر از قوانین اسلامی” لطفا به آدرس زیر مراجعه کنید:
‏www.wluml.org/english/publications.shtml
وب سایت “زنان و قوانین در جوامع مسلمانان” به زبانهای انگلیسی، فرانسه ، عربی و فارسی به طور مرتب با خبرها و دیدگاهها، فراخوانها و انتشارات به روز میشود.

پروِژه های گروهی:
پروژه های گروهی شامل نوآوریهایی با موضوعات خاص است که از نیازها، علایق و تحلیل های مشترک اعضای شبکه سرچشمه میگیرد. گروههای شبکه ای و افراد برای شرکت یا عدم شرکت، بر اساس نیازها و ظرفیتهایشان، آزاد هستند. پروژه های گروهی شامل سه تا بیست گروه شبکه ای است که از چند ماه تا ده سال طول میکشند. پروژه ها عمدتا بوسیله گروههای شبکه ای و یا افراد عضو شبکه در کشورها و جوامعشان هماهنگ و اجرا میشوند. دفتر هماهنگ کننده در مواقع ضروری تسهیلاتی را ایجاد میکند.
پروژه های گروهی شامل جلسات آمورشی، کارگاههای آموزشی ، تحقیق برای ادوکسی، ملاقات و مبادله اطلاعات درباره موضوعات خاص است.
پروژه های گذشته:
برنامه مبادله (۱۹۸۸)
جلسه تفسیر قران (۱۹۹۰) و برای اعضای شبکه در آفریقای غربی (۲۰۰۲) و آفریقای غربی فرانسه زبان (۲۰۰۴(
برنامه جهانی ” زنان متأثر از قوانین اسلامی” ( ۱۹۹۱-۲۰۰۱)
فمینیسم  در موسسات رهبری جهان اسلام  ( ۱۹۹۸و ۱۹۹۹)
جنسیت و بی مکانی در زمینه های اسلامی ( ۱۹۹۹-۲۰۰۲)
آغاز تقویت قوانین خانواده افغان – انصاف (۲۰۰۲ تا کنون)

تماس با ما:
دفتر هماهنگ کننده منطقه آفریقا و خاورمیانه
سنگال، داکار، صندوق پستی ۵۳۳۰
آدرس الکترونیکی: grefels@gmail.com

دفتر هماهنگ کننده  آسیا
مرکز منابع زنان شرکت گاه
صندوق پستی ۵۱۹۲
آدرس الکترونیکی: sgah@sgah.org.pk
وب سایت: www.shirkatgah.org
دفتر هماهنگ کننده بین المللی
لندن، صندوق پستی
۲۸۴۴۵آدرس الکترونیکی: wluml@wluml.org