Posts Tagged ‘حقوق باروری’

انتشار گزارش سازمان “عدالت برای ایران با عنوان: حق باروری و کار خانگی زنان در خدمت ملت‌سازی

پنجشنبه, 27 نوامبر 2014

هم زمان با روز جهانی محو خشونت علیه زنان، سازمان “عدالت برای ایران”، تحلیل حقوقی “حق باروری و کار خانگی زنان در خدمت ملت‌سازی” را به زبان فارسی منتشر کرد. این تحلیل درباره طرحهایی است که برای افزایش جمعیت در مجلس در حال بررسی است، به همراه ترجمه انگلیسی متن طرحها که به چندین نهاد [...]

ادامه مطلب...