Posts Tagged ‘کارآفرینی’

چین و استانداردهای جدید برای زنان

جمعه, 4 اکتبر 2013

تا جایی که در خاطر دارم ، همیشه رشد اقتصادی چینی ها حس حسادت را در من بر می انگیخت .  حالا هم اگر بتوان آخرین گزارش مجله فوربس و گرند تورتین را باور کرد ، دلایل دیگری برای غبطه خوردن به این مردم وجود دارد . طبق این گزارش ، ۵۱ درصد از پست [...]

ادامه مطلب...