ایران: جزوه های آموزشی جدید: مقابله با خشونت علیه زنان و حساسیت جنسیتی

تاریخ انتشار: یکشنبه ۴ دی ۱۳۹۰

دو جزوه آموزشی جدید با عناوین «حساسیت جنسیتی» و «مقابله با خشونت علیه زنان (تعاریف، انواع و راهکارها)» در بخش تولیدات سایت «تا قانون خانواده برابر» منتشر شد. فهرست مطالب این جزوات عبارتند از:

جزوه حساسیت جنسیتی

۱- تفاوت جنس و جنسیت
۲- جامعه پذیری جنسیت
۳- کلیشه های جنسیتی
۴- نهادهای برسازنده جنسیت
۵- تقسیم کار جنسیتی
۶- کار تولیدی و کار بازتولیدی
۷- نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان
۸- برابری جنسیتی
۹- عدالت جنسیتی
۱۰- توانمندسازی
۱۱- زنان در توسعه / جنسیت و توسعه
۱۲- مبانی جریان­سازی جنسیتی

نسخه قابل دانلود

جزوه حساسیت جنسیتی

***

جزوه مقابله با خشونت علیه زنان (تعاریف، انواع و راهکارها)

۱- تعریف خشونت علیه زنان
۲- انواع خشونت
۳- سطوح خشونت
۴- خشونت خانگی
۵- آمار مربوط به خشونت علیه زنان در ایران
۶- پیامدهای خشونت علیه زنان
۷- دلایل تداوم خشونت علیه زنان
۸- فنر خشونت
۹- راهکارهای فردی و فوری مقابله با خشونت
۱۰- راهکارهای بلند مدت اجتماعی

نسخه قابل دانلود

جزوه مقابله با خشونت علیه زنان

منبع: تا قانون خانواده برابر

Tags: , , ,

پاسخ دهید