دانلود کتاب خاستگاه های قانون خانواده: نحوه تأثیر شریعت، عرف و قوانین استعماری بر تکوین قوانین احوال شخصیه

family law

شبکه بین المللی زنان و قوانین در جوامع مسلمان نشست تفسیر فمینیستی و زن محوری از قرآن را در لاهور ترتیب داد. در این نشست ۶۰ زن مسلمان با پیشینه های فرهنگی مختلف گرد هم آمدند و با کمک تنی چند از متخصصان الهیات و خداشناسی و دیگر متخصصان٬ آیه های قرآن با موضوع زنان را مطالعه کردند. روشهای مختلفی که این آیه های قرآنی در فرهنگهای مختلف فهم شده و به صورت قانون یا عرف درآمده بودند نه تنها بسیار متفاوت که در بعضی موارد با یکدیگر متناقض بود. در نهایت این تفاسیر همواره بسیار گزینشی بودند به گونه ای که تنها بر جنبه هایی از متون تأکید شده بود که میشد بر اساس آن حقوق زنان و آزادی آنان را محدود کرد و مواردی که بر برابری و آزادی و خودمختاری زنان تأکید میکند را نادیده گرفت. برای شرکت کنندگان روشن شد که تنها یک قانون ازدواج یا احوال شخصیه اسلامی وجود ندارد٬ بلکه قوانین متعددی در این زمینه در کشورهای مختلف به نام اسلام وضع شده است٬ این باور نادرست که یک قانون الهی اسلامی وجود دارد دچار تزلزل شد. این نتیجه گیری بسیاری از زنان از جمله زنان مسلمان را قادر ساخت که احتمال وجود واقعیت دیگری را متصور شوند.

در اختتامیه این کنفرانس شرکت کنندگان پیشنهاد دادند که شبکه بین المللی زنان  و قوانین در جوامع مسلمان  یک تحقیق علمی جامع تدوین کند و در آن تمامی قوانین رسمی خانواده و احوال شخصیه که در کشورهای اسلامی در حال اجراست  را گردآوری کند تا نشان دهد که چگونه این قوانین مختلف که به عنوان اسلام بنا نهاده شده اند در نهایت نه تنها ربطی به توصیه های الهی ندارند که ساخته های انسانی هستند.

کتاب «خاستگاههای قانون خانواده: نحوه تأثیر شریعت، عرف و قوانین استعماری بر تکوین قوانین احوال شخصیه»٬ نوشته امیره األزهری سُنبل و ترجمه دکتر فاطمه صادقی ٬  یکی از کتبی است که ماحصل این تحقیق جامع و کم نظیر است که توسط شبکه زنان و قوانین در جوامع مسلمان٬  ترجمه و در دسترس محققان و فعالان مسائل زنان فارسی و دری زبان قرار گرفته است

کتاب را از اینجا دانلود کنید.

genesis_family_law

Tags: , , , ,

پاسخ دهید