عربستان سعودی: عفو ملوکانه شامل حال راننده زن شد

ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، حکم زنی را که به جرم رانندگی به ده ضربه شلاق محکوم شده بود، لغو کرده است. در عربستان، زنان حق رانندگی ندارند. اما مدتیست که فعالان حقوق زنان در این کشور، برای آزادی بدست گرفتن فرمان، یک کمپین نافرمانی به راه انداخته اند. گزارش بی بی سی فارسی را در اینجا ببینید.

Tags: ,

پاسخ دهید