Posts Tagged ‘کرد’

فراخوان جمعی از زنان کنشگر مدنی و سیاسی کرد برای ارزیابی برابری جنسیتی در احزاب کرد

سه شنبه, 10 ژوئن 2014
gender equality

دمکراسی و آزادی شعار همیشگی جنبش سیاسی کردها بودە است. همگی واقفیم کە آزادی و دمکراسی بدون حضور فعال زنان و بدون زدودن آثار تبعیض جنسیتی و رفع موانع حضور زنان محقق نخواهد شد. هرچند کە زنان کرد شجاعانە در جنبش کرد شرکت داشتەاند اما هیچگاه جایگاه شایستەی خود را در سطح رهبری احزاب بدست نیاوردەاند.

ادامه مطلب...

ایران: قتل ناموسی زعفران محمدی

جمعه, 15 مارس 2013

در ۸ مارس روز جهانی زن «زعفران محمدی» فرزند «عبدالله» اهل روستای «هزارخانی» از توابع شهرستان «سروآباد» مریوان مقابل دیدگان مردم و با استفاده از اسلحه‌هایی که در دست خانواده او بود, کشته شد. گزارشگر ANF توانست جزئیات بیشتری از نحوه به قتل‌ رساندن این زن بدست آورد. «زعفران محمدی» فرزند عبدالله اهل روستای «هزارخانی» [...]

ادامه مطلب...

زنان کرد در مناطق مرزی ترکیه و عراق سپر انسانی ایجاد کرده اند

جمعه, 26 آگوست 2011

رسانه های کردی از ایجاد سپر انسانی در مناطق مرزی بین ترکیه و عراق خبر داده اند. در این رسانه ها آمده است که مادران کرد چند روز متوالی در اعتراض به حملات ترکیه به روستاهای مرزی کردنشین دست به اعترض زده اند. تلویریون نوروز با انعکاس این خبر به نقل از تظاهرکنندگان گزارش داده [...]

ادامه مطلب...