Posts Tagged ‘کورد’

فراخوان جمعی از زنان کنشگر مدنی و سیاسی کرد برای ارزیابی برابری جنسیتی در احزاب کرد

سه شنبه, 10 ژوئن 2014
gender equality

دمکراسی و آزادی شعار همیشگی جنبش سیاسی کردها بودە است. همگی واقفیم کە آزادی و دمکراسی بدون حضور فعال زنان و بدون زدودن آثار تبعیض جنسیتی و رفع موانع حضور زنان محقق نخواهد شد. هرچند کە زنان کرد شجاعانە در جنبش کرد شرکت داشتەاند اما هیچگاه جایگاه شایستەی خود را در سطح رهبری احزاب بدست نیاوردەاند.

ادامه مطلب...

جانِ زنان کم اهمیت تر از “تحقیر زنان و لباس زنانه” نیست

شنبه, 1 ژوئن 2013
Photo: ‎هشتم مارس است. روز جهانی زن. در واقع روز جهانی مبارزات زنان علیه نابرابری. مردی در یکی از روستاهای کردستان مردانه پای حرفش - که دو روز قبل در میدان روستا زده - می ایستد و دخترش زعفران را که زنی مطلقه با پنج فرزند است و "خیره سرانه" می خواسته دوباره ازدواج کند می کشد و بدون مراسم رسمی دفن می کند.<br /><br />
24 می است. بفرین، دختر 13 ساله در یکی از روستاهای کردستان در پی بگو مگویی با پدرش خود را از ماشین در حال حرکت به بیرون پرت می کند. پدر ترمز دستی را می کشد و پیاده می شود. نه برای نجات جان دختر! پدر پیاده می شود و در پی ضربات مکرر لگد به سر دخترک در مقابل چشم سایر اعضای خانواده اش و مردم محل او را از پای در می آورد. دخالت دیگران به جایی نمی رسد جز این که چشم مادر بفرین هم به خاطر اصرار برای جلوگیری از کشته شدن دخترش از کاسه در می آید.<br /><br />
این دو حادثه آن قدر خبری نمی شود که بدانیم عاقبت قاتلان به کجا رسید. گفته می شود پدر زعفران به شش ماه حبس محکوم شده و پدر بفرین که برای حضور در مراسم ختم مقتولش آزاد شده، به زندان بازگردانده نمی شود.<br /><br />
15 آوریل مجرمی به رای قاضی برای تحقیر شدن با لباس سرخ زنانه ی کُردی در مریوان گردانده می شود. زنان مریوانی در خیابانهای شهر اعتراض می کنند و از سوی مقامات انتظامی کتک می خورند. در پی آن کمپینی مردانه شکل می گیرد. مردان کُرد و غیرکُرد لباس زنانه ی کُردی می پوشند و عکسشان را در اینترنت منتشر می کنند که نشان دهند زن بودن حقیر بودن نیست. کمپین مورد توجه محافل خبری جهانی قرار می گیرد و چنان می شود که فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از این اقدام عذرخواهی می کند.<br /><br />
مردان کُرد به همراهی مردان دیگری از سراسر ایران برای دفاع از حرمت لباس زنانی کمپین می کنند که صاحب لباس زیر دست ِ مردان ِ خانواده اش کشته می شود.<br /><br />
راستی چرا؟ چرا لباس ِ زنانه از جان ِ زنان ارزشمندتر است؟ یا ارزش خبری اش بیشتر؟ آیا اولی ظلمی اجتماعی ست و دومی دعوایی خانوادگی که نباید در آن دخالت کنیم؟<br /><br />
"تکبیر برادران!"‎

ساقی لقایی ، فعال حقوق بشر و حقوق زنان هشتم مارس ، روز جهانی زن،  روز جهانی مبارزات زنان علیه نابرابری!  مردی در یکی از روستاهای کردستان،  “مردانه” پای حرفش – که دو روز قبل در میدان روستا زده – می ایستد و دخترش زعفران را که زنی مطلقه با پنج فرزند است و “خیره [...]

ادامه مطلب...

ایران: ارعاب و بازجویی زندانیان سیاسی سابق کُرد در ارومیه و مهاباد

جمعه, 19 آوریل 2013

ک منبع محلی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که اداره اطلاعات شهرهای ارومیه و مهاباد در طی ماههای گذشه  به بهانه نگرانی از  تداوم فعالیتهای سیاسی بعد از آزادی از زندان، اقدام به احضار، بازداشت و ارعاب تعدادی از زندانیان سابق کُرد کرده اند. در بیشتر موارد گزارش شده نیروهای امنیتی [...]

ادامه مطلب...