مصر: شورای ملی قانون جدیدی علیه آزار و اذیت جنسی پیشنهاد می کند

قانون پیشنهادی جدید حاوی تعریف گسترده‌تری از آزار و اذیت جنسی‌ است و دارای احکام سختی برای مجرمان سابقه دار و آزار و اذیت زنان در محیط کار است

شورای ملی‌ مصر (ان سی‌ دبلیو) قانون جدیدی را علیه آزار و اذیت جنسی‌ زنان پیشنهاد داده است که به حداقل یک سال حبس برای کسانی‌ که اولین بار اقدام به این کار میکنند، حکم میدهد.

بر اساس قانون پیشنهادی، آزار و اذیت جنسی‌ شامل دنبال کردن و تعقیب، حرکات زشت و موهن، سخنان یا نوشته‌های مستهجن با مضامین جنسی‌ و پورنوگرافیک در مکان‌های عمومی‌ و خصوصی است.

طبق این قانون فرد مجرم به مدت حداقل یک سال زندان و  یا پرداخت جریمه به مبلغ حداقل ۱۰،۰۰۰ پوند مصری محکوم میشود.

اگر یک شخص دیگربار اقدام به آزار و اذیت، در طول یک سال بعد از آزادی از زندان کند، به ۳ تا ۵ سال زندان و پرداخت جریمه به مبلغ حداقل ۵۰۰۰ پوند مصری محکوم می‌‌شود.

حکم آزار و اذیت جنسی‌ در محیط کار حداقل ۳ سال زندان و پرداخت جریمه به مبلغ حداقل ۱۰،۰۰۰ پوند مصری است.

ان سی‌ دبلیو هفتهٔ گذشته این قانون را به کابینه ارسال کرد اما جزئیات آن را در روز جمعه منتشر کرد.

بر اساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۰۸ توسط مرکز حقوق زنان در مصر (ای سی‌ دبلیو آّر)، ۸۳ درصد از زنان مصری می‌گویند که آزار و اذیت جنسی‌ را تجربه کرده اند.

معمول‌ترین شکل آزار و اذیت لمس جنسی بدن همراه با  آزار کلامی‌ بوده است. ۳۰ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که آزار و اذیت را به طور روزانه تجربه کرده اند.

ترجمه: گ. ش

Ahram Online, Friday 5 Apr 2013

Tags: , , ,

پاسخ دهید