لبنان: کارگاه “مردانگی و پایان دادن به خشونت علیه زنان در خاور میانه و خارج از آن”

در تاریخ ۱۰ و ۱۱ آوریل ۲۰۱۳، مرکز ابعاد، یک مرکز (ارائه) منابع برای برابری جنسیتی و موسسه سوئدی میزبان کنفرانس منطقه‌ای “مردانگی و پایان دادن خشونت علیه زنان در خاور میانه و خارج از آن”، در بیروت لبنان  بودند.

این کنفرانس بر تمرکز فعالیت ها بر مردانگی و مشارکت مردان و پسران برای پایان دادن به خشونت علیه زنان تاکید داشت و با شرکت سخنرانان برجسته از اقصی نقاط جهان که در این مبحث تخصص دارند انجام پذیرفت، از جمله آقای دین پیکک، یکی‌ از مدیران و موسسان سازمان غیر دولتی شبکه عدالت جنسیتی Sonke در آفریقای جنوبی، آقای گری بارکر، مدیر و مؤسس بین‌المللی سازمان غیر دولتی Promondo برزیل، و آقای اسولدو منتیا، هماهنگ کنندهٔ شبکه جهانی‌ مشارکت مردان. همچنین تجربیات مرکز ابعاد در اجرای تاره پایلوت کار کردن با مردان و پسران برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در لبنان و خاور میانه، یکی‌ از ارکان بحث در طول کنفرانس بود. شرکت کنندگان در این کنفرانس از کشورهای مختلف خاور میانه بودند، از جمله عراق ، مصر، تونس، فلسطین، اردن، مراکش و لبنان.

این کنفرانس در طی‌ سخنرانیهای مرکز ابعاد و سخنرانان برجسته پرسشهای مهمی را مطرح کردند، مانند  اینکه چه کارها و  برنامه‌هایی‌ برای مشارکت مردان و پسران در خاور میانه می‌‌تواند انجام شود؟ سازمانهایی که می‌خواهند با مردان و پسران در رابطه با خشونت علیه زنان کار کنند چه ملاحظات فرهنگی‌ را باید مورد نظر قرار دهند؟ به چه اجزایی  برای به وجود آوردن ظرفیت‌های سازمان‌های غیر دولتی در منطقه نیاز است ، که خواستار مشارکت مردان و پسران در فعالیت‌هایشان به سمت پیشبرد برابری جنسیتی هستند؟ و سوالاتی از این دست. شیوه مشارکتی این گفتگو‌ها به برقراری دیالوگ عملی‌ و مهم بین متخصصانی که در زمینه مردانگی و برنامه‌های احقاق حقوق زنان در گوشه و کنار خاور میانه فعالیت میکنند، انجامید. محصول این بحث ها، تنها اساس برنامه‌ریزی استراتژیک برای مشارکت مردان و پسران در پایان دادن به خشونت علیه زنان در خاور میانه نخواهد بود، بلکه به ایجاد بنیادهای شبکه‌های ارتباطی‌ و پیگیری برای ساختن ائتلاف‌های آینده کمک خواهد کرد.

توضیحات:

مرکز ابعاد- مرکز منابع برای برابری جنسیتی یک انجمن مدنی غیر انتفاعی، بدون وابستگی سیاسی و غیر مذهبی‌ است که در ماه ژوئن  سال ۲۰۱۱ با هدف ترویج توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در منطقه منا، به وسیلهٔ حمایت و توانمند سازی گروه‌های به حاشیه رانده شده به خصوص زنان، پایه گذاری شد.

موسسه سوئدی، یک آژانس همگانی با حدود ۱۳۰ کارمند در ۳ دفتر استکهلم، ویسبی و پاریس است که در زمینه ترویج مسائل مربوط به سوئد در سراسر جهان و درک مردم کشورهای دیگر فعال است. موسسه سوئدی به سوئد کمک می‌کند که به اهداف مختلف بین‌المللی در راستای سیاست خارجی‌، تحصیل، کمک‌های بین‌المللی و رشد و توسعه دست یابد. فعالیتهای این موسسه در زمینه‌های فرهنگ، جامعه، آموزش عالی‌، کسب و کار، نو آوری ، دموکراسی‌ و توسعه جهانی‌ است.

ترجمه: گ. ش

Lebanon: Workshop on “Masculinity and ending Violence Against Women in the Middle East and Abroad

Tags: , , ,

پاسخ دهید