افغانستان: نگرانی از آزمایش بکارت متهمان جرایم اخلاقی

وضعیت زنان در افغانستان اخیرا یک بار دیگر زیر ذره‌بین رفته است

دیدبان حقوق بشر با انتشار اعلامیه ای ابراز نگرانی کرده که زنان بازداشت شده به اتهام ارتکاب جرایم اخلاقی در افغانستان، مورد “آزمایش بکارت” قرار می گیرند.

در این اعلامیه گفته شده که این عمل به دستور پلیس و بدون رضایت و توافق قبلی زنانی که متهم به ارتکاب جرایم اخلاقی هستند، اجرا می شود.

براساس این اعلامیه، برخی از زنان متهم، حتی چندین بار مورد آزمایش قرار گرفته اند.

این سازمان می گوید که ادامه آزمایش اجباری بکارت در افغانستان “خشونت جنسی” در برابر زنان بازداشت شده است.

دید‌بان حقوق بشر، همزمان با این، گزارش کرده که بازداشت زنان به اتهام جرایم اخلاقی در افغانستان به تناسب یک و نیم سال قبل، پنجاه درصد افزایش یافته است.

براساس این گزارش، تازه ترین آمار نشان می دهد که حدود ششصد زن در افغانستان به اتهام جرایم اخلاقی زندانی هستند، در حالی که این رقم در اکتبر سال ۲۰۱۱، چهارصد نفر بود.

بیشتر این زنان، کسانی هستند که به دلایل مختلف ناشی از خشونت خانوادگی از خانه های خود فرار کرده و به پلیس مراجعه کرده اند.

قوانین در افغانستان، فرار از منزل را الزاما جرم نمی پندارد، اما فعالان حقوق زنان می گویند، برخورد پلیس با زنانی که از خانه هایشان فرار می کنند طوری است که گویا این افراد جرم اخلاقی مرتکب شده اند.

شرایط حساس

گزارش دید‌بان حقوق بشر در شرایط حساسی منتشر می شود. در هفته های اخیر بحث قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس نمایندگان افغانستان داغ بوده است. شماری از اعضای مجلس، برخی مواد این قانون را “غیراسلامی” خوانده و خواستار تعدیل آن شده اند.

این قانون، بیست و دو مورد خشونت علیه زنان را جرم پنداشته است. یکی از مواد مورد انتقاد مجلس نمایندگان در این قانون، حمایت از ایجاد خانه‌های امن برای زنانی است که از خشونت خانوادگی فرار می کنند.

دید‌بان حقوق بشر، در کنار اینکه خواستار توقف آزمایش بکارت زنان متهم به جرایم اخلاقی شده، گفته که برای کاهش این نوع برخورد با زنان در افغانستان، موجودیت خانه های امن در این کشور ضروری است.

در حالی که افغانستان در هفته های اخیر در رابطه به آنچه که بی توجهی به حقوق اساسی زنان خوانده می شود، زیر ذره‌بین رفته، گزارش دید‌بان حقوق بشر در مورد “آزمایش بکارت” به دستور پلیس، می تواند دامنه انتقادها و نگرانی ها نسبت به وضعیت زنان در افغانستان را گسترش بدهد.

‘بی‌رحمانه و غیر انسانی’

“آزمایش بکارت” در صورتی که اجباری و بدون رضایت و توافق زن صورت بگیرد، از سنگین‌ترین انواع نقض حقوق انسانی شمرده می شود.

جامعه حقوق بشری، این عمل را در ردیف اعمال “بی‌رحمانه، غیر انسانی و خفت‌آور” قرار داده است. با توجه به این، آزمایش اجباری بکارت می تواند در مخالفت آشکار با قوانین بین المللی حقوق بشری قرار بگیرد.

این عمل، حداقل نقض کننده معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، معاهده منع شکنجه (CAT) و معاهده منع تمامی انواع تبعیض علیه زنان (CEDAW) است که دولت افغانستان همه‌ای این معاهدات را امضا کرده است.

جدا از این، آزمایش بکارت برای تشخیص اینکه یک زن باکره هست یا نه، از اعتبار پزشکی برخوردار نیست. در جهان، تنها نوع دیگری از این آزمایش که شکل اصلاح شده آن است، با اهداف درمانی و با توافق کامل زنان صورت می گیرد.

دید‌بان حقوق بشر اعلام کرده که “مسولان ارشد افغان” از پذیرفتن این واقعیت که آزمایش بکارت اعتبار پزشکی ندارد سر باز می زنند و با وجود اعتراض‌های مکرر، هنوز این عمل در افغانستان ادامه دارد.

بی بی سی

Tags: , , ,

پاسخ دهید