خشونت علیه زنان در افغانستان

نتایج:

همانطور که در این گزارش نشان داده شده است آمار ثبت شده خشونت علیه زنان در شش ماه اول سال جاری، به ۴۱۵۴   مورد رسیده است که بسیار تکان دهنده است.

این رقم افزایش ۲۵ درصدی در مقایسه با خشونت ثبت شده علیه زنان در شش ماه اول سال گذشته را نشان میدهد. با اینکه این افزایش میتواند به خاطر افزایش اعتماد عمومی‌ به دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باشد، اما میتواند به علّت عوامل دیگری مانند افزایش خشونت علیه زنان و بی‌ اعتمادی عموم به مقامات قضایی باشد.

به هر حال آمار بالای خشونت علیه زنان در نیمه اول سال جاری بسیار تکان دهنده و موضوعی قابل تامل است. به خصوص وقتی‌ که میبینیم بیش از ۳۰ درصد این آمار خشونت فیزیکی‌ است، مخصوصاً ضرب و شتم، سیلی‌، لگد و پرتاب سنگ، این معضل بیشتر و بیشتر نگران کننده میشود، چرا که خشونت فیزیکی‌ علیه زنان نوع عریان (سخت وتند) خشونت علیه زنان است.

کل کتاب را به زبان انگلیسی از اینجا دانلود کنید.

Violence against Women in Afghanistan

گلناز. ش

Tags: ,

پاسخ دهید