عربستان سعودی: فراخوان کمپین “زنان به سوی رانندگی” برای اعتراض در روز ۱۷ جون

کمپین “زنان سعودی به سوی رانندگی” با اعلام روز ۱۷ جون  از افراد خواسته تا در مقابل سفارت های عربستان سعودی در کشورهای مختلف تجمع کنند و مخالفت خود را با ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان اعلام کنند. ای میل ، نامه و تلفن از دیگر پیشنهادهای این کمپین است به معترضان.

driving

Tags: ,

پاسخ دهید