عربستان سعودی: شرایط مقامات پلیس مذهبی برای دوچرخه سواری زنان

زنان و قوانین:  طرح بالا درصفحه  فیس بوک کمپین زنان عربستان سعودی برای رانندگی به همراه این نوشته منتشر شده:«پلیس مذهبی عربستان سعودی به زنان اجازه داده است تا در پارکها و اماکن تفریحی، دوچرخه سواری کنند، ولی باید پوشش مناسب داشته باشند و یکی از مردان فامیل، آنان را همراهی کند. حالا سوال اینجاست: چطور می توان با یکی از مردهای فامیل دوچرخه راند؟ کشور من، یک جوک بزرگ است»!

Tags: , , , , ,

1 پاسخ به “عربستان سعودی: شرایط مقامات پلیس مذهبی برای دوچرخه سواری زنان”

  1. [...] زنان و قوانین: طرح بالا درصفحه فیس بوک کمپین زنان عربستان سعودی برای رانندگی به همراه این نوشته منتشر شده:«پلیس مذهبی عربستان سعودی به زنان اجازه داده است تا در پارکها و اماکن تفریحی، دوچرخه سواری کنند، ولی باید پوشش مناسب داشته باشند و یکی از مردان فامیل، آنان را همراهی کند. حالا سوال اینجاست: چطور می توان با یکی از مردهای فامیل دوچرخه راند؟ کشور من، یک جوک بزرگ است»! [...]

پاسخ دهید