بیانیه ولوم : ازدواج اجباری و بردگی جنسی

شبکه بین‌المللی همبستگی‌ زنان و قوانین در جوامع مسلمان (ولوم)، عمیقا نگران تعداد رو به رشد پناهندگان زن سوری است که تحت عنوان استراتژی حفظ بقا برای خانواده‌های مستأصل یا راه فرار از زندگی‌ فقیرانه در اردوگاه‌های پناهندگی، برای ازدواج فروخته میشوند. ازدواج اجباری یک شکل از بردگی جنسی است که محدودیت استقلال زن، آزادی حرکت او و قدرت تصمیم گیری درباره فعالیت جنسی‌ اش را به دنبال دارد.

 ولوم آگاه است به اینکه اطلاعات زیادی پیرامون بحران سوریه توسط رسانه‌های محلّی و بین‌المللی منتشر شده است و بعضی‌ از این گزارش‌ها بسیار تحریف شده و گمراه کننده هستند. اما به هر حال شواهد جمع آوری شده توسط سازمان‌های بشردوستانه حاکی از آن است که بحران در سوریه با رویارویی تعداد بیشتری زنان جوان با سرنوشتی مشابه، بیشتر تشدید خواهد شد. بر اساس گزارش کمیته بین‌المللی نجات(۱)، زنان مستأصل غذا را با رابطهٔ جنسی‌ معامله میکنند، کودکان مجبور به انجام مشاغل استثماری یا خطرناک میشوند، و خانواده‌ها دخترانشان را در ازدواج‌های زود هنگام میفروشند تا از تعداد خانوار یا اجاره بهای خانه بکاهند. فحشا و ازدواج اجباری اشکال خشونت جنسی‌ هستند که به یکی‌ از ویژگی‌‌های قابل توجه و نگران کننده بحران سوریه تبدیل شده اند.

به خاطر هنجار‌های اجتماعی و ننگ و بی‌احترامی که تجاوز و یا دیگر صورت‌های خشونت جنسی‌ برای زنان، دختران و خانواده‌هایشان به همراه می‌‌آورد، نجات یافتگان سوری (از تجاوز) به ندرت گزارشی از تجاوز میدهند. آنها از مجازات توسط مهاجمان خود می‌ترسند، یا از اینکه توسط افراد خانواده خود که (به خاطر تجاوزی که به آنها شده) شرمنده هستند کشته شوند و یا در مورد دختران، از اینکه مجبور به ازدواج در سنین پایین شوند تا آبرویشان حفظ شود. برای بازماندگانی که میتوانند فرار کنند امکانات پزشکی‌ و خدمات مشاوره وجود ندارد که به آنها کمک کند تا بهبود یابند و در اجتماعاتی که مستقر میشوند از نو شروع کنند و حتا در آن اجتماعات مشکلات ادامه دارند. تعداد زیادی از زنان و دختران در اردوگاه‌های پناهندگی با ناامنی و سطح بالای خشونت‌های خانگی رو به رو هستند.

 از وقتی‌ که بحران سوریه در ۲۰۱۱ شروع شد، بیشتر از ۲.۵ میلیون از مردم سوریه، در داخل کشور یا به خارج از آن نقل مکان کرده اند. UNHCR تخمین میزند که ۶۰۰،۰۰۰ سوریه‌ای در مرز‌های سوریه به دنبال پناهندگی در کشور‌های همسایه هستند. اما تعداد واقعی‌ پناهندگان احتمالا بیشتر از این است. چه در اردوگاه‌های پر جمعیت پناهندگی یا سرگردان در شهرهای کشورهای همسایه، این پناهندگان امید بسیار کمی‌ دارند که کاری پیدا کنند و خانواده‌شان را حفظ کنند، چه رسد به اینکه خود را از جنایات غیر قابل گفتنی که بدون شک در خانه شاهد آن بوده اند، بازیابی کنند.

تحت این شرایط بحرانی‌، و با امید اندک به کمکهای واقعی‌ جوامع بین‌المللی،  جوامعی که به جای اینکه کاری برای بحران واقعی‌ پناهندگان (که بیشتر آنها زن و کودک هستند) بکنند به ظاهر بر سر اینکه آیا جناح‌های درون این جنگ پروکسی را مسلّح کنند یا نه با هم مشاجره میکنند، فروش دختران برای ازدواج، چیزی که نماینده  UNHCR در اردن سکس برای بقا نامیده، رو به افزایش است.

 این قبیل ازدواج‌ها بیشتر با مردان کشورهای کرانهٔ خلیج فارس که مهریه‌های قابل توجه برای ازدواج با زنان سوریه می‌‌پردازند گزارش شده اند. شگفت اینجاست که این ازدواج‌ها حتا توسط سازمان‌های غیر دولتی که مدعی هستند برای کمک به پناهندگان سوریه کار میکنند ترتیب داده میشوند. یکی‌ از زنان سوریه در اردن گفت:

وقتی‌ برای درخواست کمک به یک سازمان غیر دولتی رفتم آنها خواستند که دختر مرا ببینند و گفتند که برای اون شوهر پیدا میکنند.

آژانس‌های کمک رسانی مرتباً تاکید دارند که منابع کافی‌ برای همهٔ پناهندگان سوریه که نیاز به کمک دارند، در اختیار ندارند، بنا بر این در عوض هر اتفاق دیگری زنان بهای آن را می‌پردازند.  پس از فرار به خاطر نابودی خانه و کاشانه  شان، آنها فهمیدند که نجات یافتن از جنگ آخرین آزمایش دشوار آنها نبوده است. حالا آنها با ازدواج اجباری بر خلاف میلشان رو به رو هستند که همچنین میتوانند منجر به تعداد بیشماری از اشکال خشونت شود، چون برای نجات تعداد کمی‌ انتخاب وجود دارد.

ولوم از جوامع بین‌المللی به خصوص سازمان ملل، کشورهای امداد رسان و آژانسهای بین‌المللی بشر دوستانه می‌خواهد که توجه مخصوص و فوری به بحران رو به رشد خشونتهای مبنی بر جنسیت که زنان سوریه با آن مواجه هستند مبذول دارند. ما خواستار:

۱.به میزان کافی‌ بودجه واکنش‌های اضطراری  صرف رسیدگی به خشونت‌های جنسی‌ که جزئی از بحران بشری سوریه است،  بشود.

۲. ارائه مراقبت‌های پزشکی‌ تخصصی کافی‌، فراهم کردن حمایت‌های عاطفی، فضاهای امن و ایمنی، و اطلاعات مربوط به پیشگیری (از خشونت‌های جنسی‌) برای زنان و دختران.

 ۳. ایجاد برنامه‌هایی‌ که بر روی کاهش خطرات و حداقل استاندارد‌های لازم برای پیشگیری از خشونت‌های مبنی بر جنسیت و سو استفاده‌های جنسی‌ متمرکز هستند.

۴. ایجاد برنامه‌هایی‌ که برای زنان و دختران، کالا‌های مرتبط و مورد نیاز‌شان را فراهم کند و حمایت اقتصادی به وجود آورد تا مشاغل استثماری از قبیل سکس برای بقا کاهش یابند.

۵. کشور‌های امداد رسان به تعهداتشان عمل کنند و کیفیت و کمیّت خدمات مطابق با تعهدات خود، تحت قطعنامه‌های مختلف سازمان ملال متحد در مورد زنان، صلح و امنیت(۲) را افزایش دهند. برنامه‌های آنها در سوریه باید بر اساس اولویت با خشونت‌های جنسی‌ به عنوان یک مسئله محافظتی (امنیتی) کلیدی، باشد. مسئولین ارشد برای هماهنگی‌ باید تعیین شوند تا نقشه برداری از خدمات موجود و خدمات محلّی را در کشورهای میزبان رهبری کنند و ظرفیت‌ها و کمبود‌ها را مشخص کنند. لازم است به آموزش‌های تکنیکی مخصوصاً در زمینه واکنش‌های حسّاس به مسائل جنسی‌ توسط سازمان‌های اجتماعی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی، توجه خاص شود.

 (۱) Syria: A Regional Crisis.  http://www.rescue.org/sites/default/files/resource-file/IRCReportMidEast20130114.pdf

(2) There are five (5) UN Security Council Resolutions to address concerns  facing women , peace and security  in conflict and post-conflict situations:  These are: Resolution 1825 (2000)  Resolution  ۱۸۲۰ (۲۰۰۸),  Resolution 1888 (2009), Resolution 1889 (2009), and Resolution 1960 (2010).

ترجمه: گلناز. ش

Tags: , , , ,

14 پاسخ به “بیانیه ولوم : ازدواج اجباری و بردگی جنسی”

 1. [...] شبکه بین‌المللی همبستگی‌ زنان و قوانین در جوامع مسلما…، عمیقا نگران تعداد رو به رشد پناهندگان زن سوری است که تحت عنوان استراتژی حفظ بقا برای خانواده‌های مستأصل یا راه فرار از زندگی‌ فقیرانه در اردوگاه‌های پناهندگی، برای ازدواج فروخته میشوند. ازدواج اجباری یک شکل از بردگی جنسی است که محدودیت استقلال زن، آزادی حرکت او و قدرت تصمیم گیری درباره فعالیت جنسی‌ اش را به دنبال دارد. [...]

 2. [...] شبکه بین‌المللی همبستگی‌ زنان و قوانین در جوامع مسلما…، عمیقا نگران تعداد رو به رشد پناهندگان زن سوری است که تحت عنوان استراتژی حفظ بقا برای خانواده‌های مستأصل یا راه فرار از زندگی‌ فقیرانه در اردوگاه‌های پناهندگی، برای ازدواج فروخته میشوند. ازدواج اجباری یک شکل از بردگی جنسی است که محدودیت استقلال زن، آزادی حرکت او و قدرت تصمیم گیری درباره فعالیت جنسی‌ اش را به دنبال دارد. [...]

 3. [...] شبکه بین‌المللی همبستگی‌ زنان و قوانین در جوامع مسلما…، عمیقا نگران تعداد رو به رشد پناهندگان زن سوری است که تحت عنوان استراتژی حفظ بقا برای خانواده‌های مستأصل یا راه فرار از زندگی‌ فقیرانه در اردوگاه‌های پناهندگی، برای ازدواج فروخته میشوند. ازدواج اجباری یک شکل از بردگی جنسی است که محدودیت استقلال زن، آزادی حرکت او و قدرت تصمیم گیری درباره فعالیت جنسی‌ اش را به دنبال دارد. [...]

 4. [...] شبکه بین‌المللی همبستگی‌ زنان و قوانین در جوامع مسلما…، عمیقا نگران تعداد رو به رشد پناهندگان زن سوری است که تحت عنوان استراتژی حفظ بقا برای خانواده‌های مستأصل یا راه فرار از زندگی‌ فقیرانه در اردوگاه‌های پناهندگی، برای ازدواج فروخته میشوند. ازدواج اجباری یک شکل از بردگی جنسی است که محدودیت استقلال زن، آزادی حرکت او و قدرت تصمیم گیری درباره فعالیت جنسی‌ اش را به دنبال دارد. [...]

 5. [...] شبکه بین‌المللی همبستگی‌ زنان و قوانین در جوامع مسلما…، عمیقا نگران تعداد رو به رشد پناهندگان زن سوری است که تحت عنوان استراتژی حفظ بقا برای خانواده‌های مستأصل یا راه فرار از زندگی‌ فقیرانه در اردوگاه‌های پناهندگی، برای ازدواج فروخته میشوند. ازدواج اجباری یک شکل از بردگی جنسی است که محدودیت استقلال زن، آزادی حرکت او و قدرت تصمیم گیری درباره فعالیت جنسی‌ اش را به دنبال دارد. [...]

 6. [...] شبکه بین‌المللی همبستگی‌ زنان و قوانین در جوامع مسلما…، عمیقا نگران تعداد رو به رشد پناهندگان زن سوری است که تحت عنوان استراتژی حفظ بقا برای خانواده‌های مستأصل یا راه فرار از زندگی‌ فقیرانه در اردوگاه‌های پناهندگی، برای ازدواج فروخته میشوند. ازدواج اجباری یک شکل از بردگی جنسی است که محدودیت استقلال زن، آزادی حرکت او و قدرت تصمیم گیری درباره فعالیت جنسی‌ اش را به دنبال دارد. [...]

 7. [...] شبکه بین‌المللی همبستگی‌ زنان و قوانین در جوامع مسلما…، عمیقا نگران تعداد رو به رشد پناهندگان زن سوری است که تحت عنوان استراتژی حفظ بقا برای خانواده‌های مستأصل یا راه فرار از زندگی‌ فقیرانه در اردوگاه‌های پناهندگی، برای ازدواج فروخته میشوند. ازدواج اجباری یک شکل از بردگی جنسی است که محدودیت استقلال زن، آزادی حرکت او و قدرت تصمیم گیری درباره فعالیت جنسی‌ اش را به دنبال دارد. [...]

 8. [...] شبکه بین‌المللی همبستگی‌ زنان و قوانین در جوامع مسلما…، عمیقا نگران تعداد رو به رشد پناهندگان زن سوری است که تحت عنوان استراتژی حفظ بقا برای خانواده‌های مستأصل یا راه فرار از زندگی‌ فقیرانه در اردوگاه‌های پناهندگی، برای ازدواج فروخته میشوند. ازدواج اجباری یک شکل از بردگی جنسی است که محدودیت استقلال زن، آزادی حرکت او و قدرت تصمیم گیری درباره فعالیت جنسی‌ اش را به دنبال دارد. [...]

 9. [...] شبکه بین‌المللی همبستگی‌ زنان و قوانین در جوامع مسلما…، عمیقا نگران تعداد رو به رشد پناهندگان زن سوری است که تحت عنوان استراتژی حفظ بقا برای خانواده‌های مستأصل یا راه فرار از زندگی‌ فقیرانه در اردوگاه‌های پناهندگی، برای ازدواج فروخته میشوند. ازدواج اجباری یک شکل از بردگی جنسی است که محدودیت استقلال زن، آزادی حرکت او و قدرت تصمیم گیری درباره فعالیت جنسی‌ اش را به دنبال دارد. [...]

 10. [...] شبکه بین‌المللی همبستگی‌ زنان و قوانین در جوامع مسلما…، عمیقا نگران تعداد رو به رشد پناهندگان زن سوری است که تحت عنوان استراتژی حفظ بقا برای خانواده‌های مستأصل یا راه فرار از زندگی‌ فقیرانه در اردوگاه‌های پناهندگی، برای ازدواج فروخته میشوند. ازدواج اجباری یک شکل از بردگی جنسی است که محدودیت استقلال زن، آزادی حرکت او و قدرت تصمیم گیری درباره فعالیت جنسی‌ اش را به دنبال دارد. [...]

 11. [...] شبکه بین‌المللی همبستگی‌ زنان و قوانین در جوامع مسلما…، عمیقا نگران تعداد رو به رشد پناهندگان زن سوری است که تحت عنوان استراتژی حفظ بقا برای خانواده‌های مستأصل یا راه فرار از زندگی‌ فقیرانه در اردوگاه‌های پناهندگی، برای ازدواج فروخته میشوند. ازدواج اجباری یک شکل از بردگی جنسی است که محدودیت استقلال زن، آزادی حرکت او و قدرت تصمیم گیری درباره فعالیت جنسی‌ اش را به دنبال دارد. [...]

 12. [...] شبکه بین‌المللی همبستگی‌ زنان و قوانین در جوامع مسلما…، عمیقا نگران تعداد رو به رشد پناهندگان زن سوری است که تحت عنوان استراتژی حفظ بقا برای خانواده‌های مستأصل یا راه فرار از زندگی‌ فقیرانه در اردوگاه‌های پناهندگی، برای ازدواج فروخته میشوند. ازدواج اجباری یک شکل از بردگی جنسی است که محدودیت استقلال زن، آزادی حرکت او و قدرت تصمیم گیری درباره فعالیت جنسی‌ اش را به دنبال دارد. [...]

 13. [...] شبکه بین‌المللی همبستگی‌ زنان و قوانین در جوامع مسلما…، عمیقا نگران تعداد رو به رشد پناهندگان زن سوری است که تحت عنوان استراتژی حفظ بقا برای خانواده‌های مستأصل یا راه فرار از زندگی‌ فقیرانه در اردوگاه‌های پناهندگی، برای ازدواج فروخته میشوند. ازدواج اجباری یک شکل از بردگی جنسی است که محدودیت استقلال زن، آزادی حرکت او و قدرت تصمیم گیری درباره فعالیت جنسی‌ اش را به دنبال دارد. [...]

 14. [...] شبکه بین‌المللی همبستگی‌ زنان و قوانین در جوامع مسلما…، عمیقا نگران تعداد رو به رشد پناهندگان زن سوری است که تحت عنوان استراتژی حفظ بقا برای خانواده‌های مستأصل یا راه فرار از زندگی‌ فقیرانه در اردوگاه‌های پناهندگی، برای ازدواج فروخته میشوند. ازدواج اجباری یک شکل از بردگی جنسی است که محدودیت استقلال زن، آزادی حرکت او و قدرت تصمیم گیری درباره فعالیت جنسی‌ اش را به دنبال دارد. [...]

پاسخ دهید