برگزاری کارگاه «رهبری فمینیستی» توسط شبکه زنان و قوانین در جوامع مسلمان در بانجول

  چهارمین دوره از کارگا‌ه‌های رهبری فمینیستی تحول‌گرا در شهر بانجو در منطقه موسوم به«ساحل خندان» در کشور‌افریقایی گامبیا در حال برگزاری است. این کارگاه که بخشی از برنامه توسعه رهبری و توانمندسازی زنان برای تحول به دکوکراسی است از روز دوشنبه آغاز شده و تا جمعه ادامه خواهد داشت. در این کارگاه، زنان جوان فمینیست آفریقایی دور هم گرد آمده‌اند تا روشهای کارآمد و موثر مبارزه برای حقوق زنان را فراگیرند، روشهایی که متناسب با شرایط جامعه‌ آنها باشد.

تمرکز اصلی این کارگاه بر پرورش زنانی است که توانایی رهبری تحول‌گرا در ابعاد فراملیتی را داشته‌باشند. هدف از برگزاری کارگاه کندوکاو در تعریف رهبری و شناسایی استراتژی‌های موثر هدایت و حمایت از منظر فمینیستی و نیز یادگیری شیوه‌های تثبیت رهبری فمینیستی است. در کارگاه درباره موضوعاتی نظیر اسلام سیاسی، انواع خشونت علیه زنان که فرهنگ محلی آنها را مجاز می‌شمارد و مشارکت زنان در ایجاد  قوانین و نهادهای اساسی بحث می‌شود. کارگاه بانجو فرصت بسیار خوبی برای اکتیویست‌ها است که گرد هم آمده و ضمن بهره‌مندی از نظرات تخصصی دیگر اکتیویست‌های مجرب  درباره پیشرفت حقوق زنان در افریقا بحث و تبادل نظر کنند.

 ن.ا.

WLUML Feminist Leadership Workshop Underway in Banjul

Tags: , , , , ,

پاسخ دهید