اخراج و خانه نشینی پاداش افتخارات ورزشی: دل نوشته شناگر زن ایرانی از خشونت های رواشده بر زنان ورزشکار پس از انقلاب اسلامی

تونیا ولی اوغلی، قهرمان سابق شنای ایران، که پس از انقلاب اخراج و مجبور به ترک کشور شد در صفحه فیس بوک خود درباره حذف و سرکوب زنان ورزشکار پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ ، نوشته است: ” “امروز خواندن حادثه ای در ایران مرا به سی سال پیش برد و یاد دوران اوایل رژیم جمهوری اسلامی افتادم . آنچه بر سر زنان ورزشکار رفت !
سالهایی که داشتن اسم غیر اسلامی نیز باعث برکنار شدن از کار و استخدام رسمی میشد . شناگر دختری به دلیل شناگر بودن در رژیم قبلی حتی مفسد فی الارض خطاب و تهدید به شلاق  شد… دیگری را تنها به دلیل شناگر ملی بودن ، در مرحله دوم تحقیق کنکور پزشکی با معدل ۱۹ رد کردند.  یکی را به دلیل شناگر بودن از ادامه تحصیل ممنوع کردن و تحت تعقیب و خانه نشین کردند بسیاری از متخصصان ،ملی پوشان زن و تحصیلکرده های زن در عرصه ورزش دست آورد دیگری از این نظام است.”

 

swimming- ekhraj

او تصویری از حکم اخراج یک شناگر زن را در صفحه خود منتشر کرده است. در این حکم که امضا و مهر “کمیسیون سالمسازی آموزش و پرورش خوزستان” را در پای صفحه دارد موارد اتهامی این ورزشکار را در دو مورد ذکر کرده است: “۱- بی بندوباری و فساد اخلاق که نمونه بارز آن عریان شدن در مجامع عمومی و رسانه های گروهی (به عنوان نمونه قهرمان شنا و …) . ۲- ادامه بی بندوباری پس از پیروزی انقلاب”

Tags: , , ,

پاسخ دهید