کارشناس سازمان ملل متحد: خشونت علیه زنان و دختران را هرگز نمی‌توان به وسیله‌ی دین توجیه کرد

مرکز خبر سازمان ملل متحد

رفتارهای زیان‌باری که علیه زنان و دختران اعمال می‌شود، هرگز نباید تحت عنوان آزادی مذهب و بیان توجیه و تفسیر شود. این گفته‌ی امروز یک کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد خطاب به کمیته‌ی مسائل اجتماعی و انسانی مجمع عمومی سازمان ملل بود.

هاینر بیلفلد، گزارشگر ویژه در امور آزادی بیان و عقیده، ادامه داد: «زنان بیشماری در معرض اشکال پیچیده‌ی نقض حقوق بشر بر اساس مذهب و عرف و جنسیتشان هستند.»

آخرین گزارش این کارشناس، که به کمیته سه ارائه شد، بر دو حق آزادی بیان و مذهب و برابری جنسیتی از حقوق بشر تمرکز دارد. او پس از ارائه‌ی گزارش خود به خبرنگاران گفت: «پیام اصلی من این است که ظرفیت‌های بسیار بیشتری از آنکه مردم تصور می‌کنند، برای هم‌افزایی  این دو حق از حقوق بشر وجود دارد»

«بیشتر مواقع ممکن است تصور کنید که یا باید اصول مذهب [خود] را دنبال کنید یا به دنیال رهایی جنسیتی باشید و در عمل نمی‌توانید این دو حوزه را با هم ادغام کنید. من این طرز تفکر را نه تنها نادرست بلکه خطرناک می‌یابم.»

این کارشناس، دولت‌ها و نهادهای جامعه‌ی مدنی را به جستجو برای یافتن این بسترهای هم‌افزایی فراخواند. او به این نکته اشاره کرد که تقریباً در تمامی سنت‌ها [و مذاهب] افراد یا گروه‌هایی هستند که از آزادی بیان و مذهب خود و با تفاسیر نوآورانه از منابع دینی و سنت‌های خود برای بسط برابری میان زنان و مردان استفاده می‌کنند.

آقای بیلفلد در زمان ارائه‌ گزارش خود از ایالات متحده‌ آمریکا خواست شکاف‌‌های حمایت از حقوق بشر موجود در قوانین این کشور را شناسایی و برطرف کند. از جمله این قوانین، قوانین مذهبی مربوط به خانواده است که به طرز نامتناسبی زنان معتقد به مذاهب یا عقاید در اقلیت را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

او همچنین افزود: «هدف، باید ایجاد  سازوکارهای قوانین خانواده به گونه‌ای باشد که در عین حال که برابری میان زن و مرد را محترم می‌شمارد، عدالت را در قبال افراد با عقاید مذهبی متنوع که شامل مکاتبی که فراسوی مرزهای ادیان شناخته شده  هستند، به اجرا در آورد.»

آقای بیلفلد ادامه داد: «یک مورد سوء استفاده‌ی مشخص هنگامی اتفاق می‌افتد که آزادی مذهب یا عقیده با برابری جنسیتی در تضاد قرار می گیرد و به ازدواج اجباری منجر می‌شود»

«در بعضی کشورها، زنان و دختران اقلیت‌های مذهبی، در معرض ریسک همراه کردن اجباری‌شان با جریان مذهبی که اغلب به ازدواج ناخواسته و مسائل  مرتبط با آن می‌انجامد قرار دارند.»

این کارشناس در گزارش خود، در کنار سایر موارد، توصیه‌هایی برای ادغام دیدگاه جنسیتی با برنامه‌هایی که برای محافظت و بهبود آزادی دین و عقیده ارائه می‌دهد.

کارشناسان مستقل یا گزارشگران ویژه از جانب شورای ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل مستقر در ژنو برای بررسی و گزارش‌دهی در مورد موضوعات خاص مرتبط با حقوق بشر انتخاب می‌شوند. این افراد برای این مأموریت‌ها پولی دریافت نمی‌کنند و گزارش‌های خود را به صورت سالانه به کمیته‌ی سه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می‌دهند.

Harmful practices against women and girls can never be justified by religion – UN expert

مترجم: آسیه حادری

Tags: , , , , , , ,

پاسخ دهید