انتخاب ولوم به عنوان یکی از ۱۴ سازمان غیر انتفاعی موثر و فعال در حوزه خشونت علیه زنان در سطح جهانی

ولوم: در ژانویه ۲۰۱۲، ما مفتخریم که یک گروه از ۷۷ کارشناس که با عنوان  زنان و  قوانین در جوامع مسلمان (ولوم) شناخته می شود به عنوان یکی  از چهارده  سازمان غیر انتفاعی موثر و فعال در زمینه خشونت علیه زنان در سطح بین المللی شناخته شده است.

نظر برخی از منتقدان در مورد تاثیر ما در این حوزه عبارت است از :

“ولوم در خط مقدم کمک به فعالان اجتماعی برای مقابله با خشونت علیه زنان درون کشورهای اسلامی حضور داشته است. کمپین   “خشونت فرهنگ ما نیست “مبارزه بسیار قدرتمندی در مقابله با توجیه فرهنگی در مورد خشونت علیه زنان است.”

” در جلب توجه افکار عمومی به  برخی از رفتارها در کشورهای مسلمان که خشونت علیه زنان محسوب میشوند، موفق بوده اند”

” شبکه ای از سازمان های زنان و فعالانی  هستند که در خصوص کشورهایی که در آن بنیادگرایی تاثیر منفی بر حقوق زنان دارد از جمله خشونت مبتنی بر جنسیت (GBV) ،کار می کنند. هر یک از سازمان های عضو ، تاثیر خاص خود را درسطح محلی دارند، به عنوان مثال،نقش  شرکتگاه در پاکستان، در طرفداری سطح ملی و اقدام به وضع قوانین علیه GBV. اما در بسیاری مواقع ، صرف وجود  این واقعیت که چنین فضای مترقی برای زنان در این زمینه وجود دارد ‘تاثیر’ آنها محسوب می شود.”

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنچه که کارشناسان در این زمینه درباره ولوم می گویند، در بخش مشخصات سازمان ما بر روی نظر کارشناسان کلیک کنید.

در اینچا: <http://myphilanthropedia.org/top-nonprofits/international/violence-against-women/women-living-under-muslim-laws-wlul.

Philanthropedia (در GuideStar)، یک سازمان غیر انتفاعی است که از طریق اتصال خیرین با برخی غیر انتفاعی هایی که بیشترین تاثیر را در یک جنبش دارند به اهدا کنندگان  کمک می کنند تاکمکهای مالی دقیق تری بکنند. آنها از دیگر رتبه بندی های  آنلاین و یا سایت های خیریه متفاوت هستند  زیرا آنها ازکارشناسان برای شناسایی سازمان های غیر انتفاعی تاثیرگذار بیشتر استفاده می کنند.

Tags: , , ,

پاسخ دهید