ایران: مخالفت شورای نگهبان با ممنوعیت ازدواج با دخترخوانده

بر اساس گزارش منتشر شده در سایت شورای نگهبان در مصوبه اولیه مجلس در ارتباط با شرایط فرزندخواندگی، ازدواج با فرزندخوانده کاملا ممنوع شده بود و اگر کسی قصد ازدواج با فرزندخوانده اش را داشت، حضانت کودک از او گرفته می شد. اما شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفته و آن را خلاف شرع خوانده و به مجلس پس فرستاده است. مجلس سپس برای تامین نظر شورای نگهبان، اجازه ازدواج با فرزندخوانده و نگهداری حضانت او را منوط به حکم دادگاه کرده است. نتیجه وجود چنین حکمی این خواهد بود که رابطه فرزندخوانده- پدر می تواند تبدیل به رابطه زن و شوهر شود. فعالان حقوق زنان و حقوق کودکان این را مصداق کودک آزاری و حتا فراخم کننده زمبنه تجاوز جنسی می دانند.

شادی صدر، فعال حقوق زنان و حقوق بشر و مدیر سازمان عدالت برای ایران، معتقد است “وجه نگران کننده ماجرا این است که نمی شود توهم این را داشت که شورای نگهبان که خودش می خواسته ازدواج با فرزند خوانده و تجاوز به کودکان قانونی شود، آن را تایید نکند.”
فعالان اجتماعی سعی دارند با استناد به منشور حقوق کودک و نظر به تبعات منفی اجتماعی آن از تصویب این قانون جلوگیری کنند.

Tags: , , , ,

پاسخ دهید