نمایشگاه تبلیغی حجاب در پارک لاله

عکس های زیر در تاریخ ۱۳ مرداد سال جاری ( ۱۳۹۳) در پارک لاله گرفته شده اند. موضوع این نمایشگاه که در فضای باز پارک برگزار شده است تبلیغ حجاب در کنار نمایش و فروش چادر و حجاب های مورد تایید مراجع مسئول است. همانطور که در پوسترها دیده میشود این نمایشگاه با همکاری بسیج و شهرداری تهران تشکیل شده است.

 

04082014636 04082014638 04082014640 04082014642 04082014643 04082014644 04082014645 04082014646 04082014647 04082014648 04082014649

 

عکس ها توسط آقای مهبد. پ برای سایت زنان و قوانین ارسال شده است. با تشکر از ایشان

Tags: ,

پاسخ دهید