نظرسنجی از مردم جوامع مسلمان درباره پوشش مناسب زنان در فضاهای عمومی

“زنان باید در فضای عمومی چگونه لباس بپوشند” عنوان یک نظر سنجی از کشورهای عمدتا مسلمان است که چه پوششی را برای زنان مناسبتر میدانند؟ بر اساس این نظرسنجی، بیشتر کشورها حجاب اسلامی را (در مدلهای مختلف)  همچنان ترجیح میدهد. لبنان و بعد از آن ترکیه بیشترین تعداد افرادی را دارند که به حجاب رای نداده‌اند.  بیشتر کشورها البته به پوشش کامل مو رای داده‌اند ولی نه به برقع و یا نقاب. عربستان بالاترین میزان رای را به پوشش صورت دارد و بعد از آن پاکستان. این نظرسنجی توسط دانشگاه میشیگان انجام شده است.

 

This fascinating chart shows how Middle Easterners think women should dress

Tags: , ,

پاسخ دهید