Posts Tagged ‘شیرین گرامی’

ایران: مجوز شرکت در مسابقات سه گاه لندن در آخرین ساعات صادر شد

یکشنبه, 15 سپتامبر 2013

شیرین گرامی، دختر ورزشکار ایرانی الاصل، در پیغامی در توییتر خود اعلام کرد سرانجام مجوز شرکت در مسابقات سه گانه لندن برای او صادر شده است. او پیشتر اعلام کرده بود برای شرکت در این مسابقات به عنوان نماینده رسمی ایران،  از مقامات ورزشی و دیگر مقامات مرتبط تقاضای مجوز کرده است و حتا برای [...]

ادامه مطلب...

ایران: تلاش یک زن برای شرکت در مسابقات سه گانه برای اولین بار پس از انقلاب ۱۹۷۹

یکشنبه, 15 سپتامبر 2013

شیرین گرامی که خود مربی این ورزش سه گانه است تلاش دارد با شرکت خود چهره دیگری از کشور مادری خود را برای جهانیان به نمایش بگذارد. شیرین قرار است در پوشش کامل که از سر تا پایش را می‌پوشاند، در این رقابت شرکت کند. لباسی که خود او روی آن کار کرده تا با [...]

ادامه مطلب...