Posts Tagged ‘معاون امور زنان و خانواده’

ایران: انتقاد از تبعیض در تسهیلات مسکن، پیشنهاد وزیر زن و دیدار با علما، بخشی از گزارش اخیر معاون امور زنان

جمعه, 1 نوامبر 2013

شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان، در صفحه فیس بوک خود گزارشی از اقدامات اخیر خود ارائه کرده است. این سومین گزارشی است که او پس از انتصاب به سمت جدید ارائه داده و چنان که گفته قصد دارد از این طریق با زنان کشور در ارتباط نزدیک تر قرار بگیرد. مولاوردی از [...]

ادامه مطلب...