خشونت علیه زنان – اهداف گمشده توسعه هزاره؟ معرفی کتاب

این مقاله اولین بخش از سری سه گانه جزوات درباره مسائل مختلف مربوط به برابری جنسی‌ و توسعه پایدار است. در چارچوب  مذاکرات دستور کار برای بعد از سال ۲۰۱۵، ما از (بخش) کانون جنسیت  اس دی سی در سراسر جهان وابسته به آژانس توسعه و همکاری سویس، سوال کردیم که مهمترین مسائل از نظر آنها با توجه به توسعه پایدار و برابری جنسیتی چیست؟ پاسخها ی به دست آمده ازنقاط مختلف جهان تاکید داشتند که اصلی‌ترین مسائلی‌ که مردم در کشور‌هایشان به طور روزانه با آن روبرو هستند خشونت علیه زنان، مشارکت سیاسی و توانمند سازی اقتصادی است.

متن کامل را در اینجا بخوانید.

Publication Author:

Kristina Lanz, Flurina Derungs, Brigitte Schnegg (Interdisciplinary Centre For Gender Studies, University of Bern)

Factsheet: Violence Against Women – the Missing MDG?

Tags: , ,

پاسخ دهید