افغانستان: مستند “جرایم عشقی کابل”

“جرایم عشقی کابل” تصویری از زندگی سه زن جوان افغان است که به دلیل ارتکاب “جرایم اخلاقی” مانند رابطه جنسی پیش از ازدواج و فرار از خانه مجرم شناخته شده اند. همینطور که آنها را در دادگاه و زندان دنبال می کنیم معلوم میشود که زنان افغان چه فشارها و تناقض هایی را هرروزه تحمل می کنند و چه عواقب دهشتناکی در انتظار آنان است اگر از این قواعد تحمیلی سرپیچی کنند. فیلم “جرایم عشقی کابل” را در اینجا ببینید.

Tags: , , , , , , ,

پاسخ دهید