تاسیس ایستگاه های دوچرخه توسط شهرداری مشهد،برای مردان مشهدی

شهرداری مشهد با همکاری شرکت های پیمانکار ایستگاه هایی برای کرایه کردن دوچرخه در سطح شهر مشهد تاسیس کرده است که به زودی به بهره برداری میرسد. برای استفاده از این دوچرخه ها نیاز به تکمیل فرم تقاضا، و رضایتنامه و حضور ولی برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال و یک ضامن  است. افراد زیر ۱۵ سال امکان استفاده از این دوچرخه ها را ندارند.

یک دختر دوچرخه سوار(توضیح عکس: از وبلاگ من و دوچرخه من، وبلاگ یک دختر دوچرخه سوار مشهدی)

همانند شهر اصفهان، در مشهد نیز زنان حق استفاده از ابن دوچرخه ها را ندارند. گفتنی است تعدادی از زنان مشهدی برای نشان دادن علاقه خود به دوچرخه سواری و بیان اعتراض خود نسبت به محرومیت زنان از این تسهیلات در سایت مربوطه فرم تقاضا را پر کرده و ثبت نام کرده اند.

علم الهدی،امام جمعه مشهد، از تندروترین مخالفان دوچرخه سواری زنان است و چندی پیش گفته بود حتا اگر در شهرهای دیگر ممنوعیت قانونی برای دوچرخه سواری زنان وجود ندارد در شهر مشهد به خاطر تقدس آن باید این امر ممنوع باشد.

با تمام این اوصاف تعداد زیادی از زنان مشهدی از دوچرخه های شخصی یا ایستگاه های خصوصی کرایه دوچرخه استفاده می کنند.

 

Tags: , ,

پاسخ دهید