ولوم: فراخوان مقاله برای نخستین فصلنامه فارسی-دری شبکه زنان و قوانین در جوامع مسلمان

کنترل بر بدن و ذهن زن (سکچوالیته)، همواره به عنوان یکی از روشهای بازتولید مردسالاری در تمامی جوامع مطرح بوده است. کنترل سکچوالیته از سوی منابع مختلف قدرت و به روشهای مختلف اعمال می شود.

از دهه ۱۹۸۰ تا کنون در سرتاسر جهان و در بسیاری از جوامع مسلمان، زنان شاهد رشد جنبش های سیاسی-بنیادگرایی بودند که در آنها محافظه کاران اجتماعی و فعالین وابسته به مذهب علاقه مند به بکارگیری اسلام جهت کنترل سکچوالیته زنان بودند. این کنترل به اشکال بیشماری صورت می‌گیرد و شامل محدود کردن تحرک، اجتماعی شدن و سبک‌های پوشش زنان و همچنین محدود کردن کنترل آزادانه آنها بر حق باروری، به علاوه انتخاب آزادانه در ازدواج و شریک جنسی آنان است.

در برخی از جوامع مسلمانان زنان و دختران جوان دسترسی به آموزش جنسی کامل و خدمات بهداشت جنسی ندارند. در ازدواج  حق آنها برای استفاده از لوازم و وسایل جلوگیری از بارداری نادیده گرفته می شود حتی در مواردی که همسرانشان مبتلا به ایدز و یا سایر بیماری های مقاربتی هستند.  این شکل از  کنترل سکچوالیته زنان به میزان زیادی در جوامع مسلمان بواسطه ابزار حقوقی اشکال قانونی پیدا کرده است. بواسطه قانونهای سختگیرانه و ایجاد نیروهای پلیس اخلاق که موظف به تثبیت، حتی به شکل خشونت آمیز، هنجارهای اخلاقی در نظر گرفته شده هستند.

در این جوامع قوانین «ضدپورنوگرافی» مطرح شده  است و روسپی‌ گری به عنوان یک جرم باقی مانده است و ننگین دانسته می شود. هم جنس گرا بودن و ترانس سکچوالیتی همچنان تابو باقی مانده است هرچند جنبش های زنان در جوامع مسلمان به میزان زیادی سعی در شکستن سکوت در این حوزه ها را دارند.

در ایران و افغانستان نیز به خصوص در طول سه دهه گذشته، شاهد افزایش استفاده از مذهب سیاسی شده به عنوان یکی از مهمترین روشهای کنترل بدن و ذهن زنان بوده ایم. کنترل بدن و ذهن زنان، عرصه های مختلفی از زندگی آنها را در بر می گیرد. در عرصه خصوصی، قوانین خانواده که ریاست مرد بر خانواده و نیز اجبار زن به تمکین را تضمین می کند، در کنار قوانینی که کلیه روابط خارج از ازدواج را به شکلی خشونت بار، تحت مجازات قرار می دهد تضمین کننده تداوم کنترل مردان بر ذهن و جسم زن است. قتل های ناموسی که شدیدترین شکل کنترل سکچوالیته زنان است، در پرتو سیاستهایی که یا با عاملان این قتلها، برخورد قانونی نمی کند و یا بدتر از آن، مفاهیمی چون ناموس را که موید مالکیت مردان بر بدن و ذهن و رفتار زنان است ترویج می کند، هر روز افزایش می یابد. هم در ایران و هم در افغانستان، اخیرا مواردی چون اسیدپاشی بر صورت زنان نیز بیشتر از پیش مشاهده شده است.

در عرصه عمومی نیز سیاستهای دولتی به خصوص در ایران، ذهن، بدن و رفتار زنان را نشانه گرفته است. تداوم سختگیری در مورد نحوه پوشش زنان، جداسازی جنسیتی دانشگاه ها و سایر فضاهای عمومی، تلاش برای کاهش تعداد دخترانی که وارد دانشگاه می شوند، اعمال سیاستهای بازدارنده برای ورود زنان به بازار کار و تبلیغ همزمان خانه داری، همسری و مادری به عنوان مهمترین و حتی تنها شغل مناسب برای زنان و…تنها مثالهایی برای این مدعاست.

در مقابل، زنان در تمامی جوامع و همواره در مقابل منابع قدرتی که سعی در کنترل بدن و ذهن آنها داشته اند مقاومت کرده اند. زنان نه تنها به شکل فردی و برای ایجاد تغییر در زندگی شخصی خود دست به مقاومت زده اند بلکه سعی کرده اند به اشکال مختلف جمعی در مقابل شیوه های مختلف کنترل سکچوالیتی مقاومت کنند و از این رهگذر، قوانین، سیاستها و رویه های موجود را تغییر دهند.

شبکه زنان و قوانین در جوامع مسلمان، به زودی سی و دومین فصلنامه انگلیسی خود را با موضوع سکچوالیته زنان در جوامع مسلمانان منتشر خواهد کرد. در تداوم این موضوع، این شبکه قصد دارد نخستین شماره فصلنامه فارسی-دری خود را نیز به موضوع کنترل بدن، ذهن و رفتار زنان به خصوص در دو کشور ایران و افغانستان اختصاص دهد. به همین دلیل از تمام محققان و فعالان مسائل زنان که علاقه مند به انتشار مقاله شان در این فصلنامه هستند دعوت می شوند چکیده کار خود را برای ما بفرستند. برخی از موضوعات پیشنهادی به شرح زیر است:

-          سیاست ها و قوانین جنسی (قوانین خانواده، قوانین مجازات، سیاستهای کنترل گر و…)

-          خشونت علیه زنان به عنوان ابزار کنترل سکچوالیته (قتلهای ناموسی، سنگسار، کشتار دسته جمعی زنان ، ختنه زنان و …)

-          روسپی گری، صیغه و سایر اشکال روابط خارج از چارچوب ازدواج دائم

-          بکارت، تمکین، جلوگیری از بارداری، رضایت جنسی در چارچوب ازدواج، باروری و سایر حقوق تنانه زنان

-          هم جنس گرایان و سایر اقلیت های جنسیتی، تغییر جنسیت و…

-          فضاهای عمومی و امر جنسی

-          پوشش و حجاب

-          فرهنگ سازی، آموزش جنسی رسمی و غیر رسمی، آموزش و آگاهی رسانی به زنان در مورد بیماری ایدز

-          بازنمایی امر جنسی در رسانه ها (رسانه های کلان دولتی، رسانه های خرد و فضای مجازی، ادبیات ایران)

-          ابتکارات فردی زنان در مقاومت علیه کنترل سکچوالیته

-          نقش و فعالیتهای جنبش های زنان و سازمانهای جامعه مدنی

موضوعات مقالات لزوما نباید محدود به این عناوین باشد و از سایر پیشنهادات مرتبط با موضوع کنترل سکچوالیته نیز استقبال می‌شود.

چکیده مقالات باید بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه فایل Word باشد. چکیده شامل عنوان مقاله، خلاصه‌ای از مقاله و حداقل پنج کلیدواژه است که به همراه نام و نام خانوادگی نویسنده، موقعیت تحصیلی و یا شغلی و آدرس ایمیل  باید تا تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ ( ۱۵ فوریه ۲۰۱۲ ) به این نشانی ارسال شود:

Pub.farsi@wluml.org

اصل مقالات باید بین ۴۰۰۰ تا ۷۰۰۰ کلمه باشد که این تعداد در برگیرنده فهرست منابع نیز هست. مقالات پذیرفته شده باید تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۱ (۱۵ آوریل ۲۰۱۲ ) فرستاده شود.

چکیده و اصل مقالات باید به زبان فارسی و یا دری باشد؛ ترجمه مقالاتی که اصل آنها به انگلیسی است به عهده نویسندگان است هرچند شبکه زنان و قوانین در جوامع مسلمان ویرایش و یکدست سازی نهایی این مقالات را برعهده خواهد گرفت.

Tags: , ,

پاسخ دهید