افغانستان: دختران افغان در لباس‌های پسرانه؛ بررسی پدیده ‘بچه پوش’

چگونه امکان دارد که سال‌ها در لباس پسرانه زندگی کرد و یک شبه دختر شد ؟ اینکار در افغانستان امکان پذیر است. در این کشور سنتی وجود دارد به نام “بچه پوش” و خانواده‌هایی که پسر ندارند، بخاطر پر کردن کمبود پسر، دختران شان را لباس پسرانه می پوشانند و آنها هم یک عمر در جلد پسران زندگی می کنند.
طاهر قادری داستان چند پسر پوشی را می گوید که به دلایل مختلف اینکار را کرده‌اند.
منبع: بی بی سی فارسی

Tags:

پاسخ دهید