Posts Tagged ‘الجزایر’

الجزیره: درس هایی واقعی برای مصر

چهار شنبه, 24 جولای 2013

منبع: دموکراسی آزاد مترجم: فریبا ارجمند الجزایر علیرغم همه مشکلاتش هرگز یک حکومت اسلامی نشد. اکنون ترقی خواهان مصری نیز مانند ترقی خواهان الجزایری در دهه ۱۹۹۰، باید از موقعیت انتقالی تازه استفاده کنند و فضای لازم برای ایجاد یک جایگزین قابل قبول را فراهم آورند، و همزمان نقض حقوق بشر به وسیله ارتش را [...]

ادامه مطلب...

‫یک صد تدبیر‬ ‫یک صد ماده قانونی‬ برای تدوین قانون خانواده و احوال شخصیه‬ ‫برابر در مغرب‬

پنجشنبه, 29 دسامبر 2011

انتشارات ولوم: “‫یک صد تدبیر‬ ‫یک صد ماده قانونی‬ برای تدوین قانون خانواده و احوال شخصیه‬ ‫برابر در مغرب‬” نام کتاب تازه منتشر شده ولوم (شبکه زنان و قوانین در جوامع مسلمان) است که به صورت رایگان بر روی وب سایت این شبکه در اختیار شما قرار گرفته است. بخش کوتاهی از کتاب در زیر [...]

ادامه مطلب...