Posts Tagged ‘اندرونی’

ایران: دختران دانش آموز در اندرونی

چهار شنبه, 27 نوامبر 2013

آرمان- نگین باقری: دیوارهای بلند مدارس دخترانه قرار است از آنها محافظت و آنها را شاد کند. دیوارهایی که اطراف مدارس دخترانه کشیده می‌شود و به گفته مسئولان آموزش و پرورش در آن دختران می‌توانند حجاب از سر برداشته و با لباس معمولی «آزادانه» درس بخوانند. این موضوع از زمانی مورد توجه قرار گرفت که [...]

ادامه مطلب...