Posts Tagged ‘بی حجابی’

آیا حکومت مسئول بی‌حجابی است؟ بررسی مبانی فقهی وجوب حجاب و ارتباط حکومت با این مساله

یکشنبه, 22 سپتامبر 2013

شادی صدر تاریخ اولین انتشار: ۱۳۸۲ موضوع حجاب در فقه شیعه از جمله امور مهمی است که مورد توجه فقها بوده است. از نظر آنها، حجاب یکی از واجبات مهم شرعی به‌شمار می‌رود که زنان مسلمان مکلف به رعایت آن هستند. اگرچه در مورد اصول حجاب تا اندازه‌ای میان فقها اتفاق نظر وجود دارد، پاره‌ای [...]

ادامه مطلب...