Posts Tagged ‘خدیجه غزنوی’

خدیجه غزنوی: کلید صلح در دل خود افغانستان نهفته است نه آن سوی مرزها

چهار شنبه, 12 مارس 2014

خدیجه غزنوی تنها زنی بود که  برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ معرفی شده بود. او توسط کمیسیون مستقل انتخابات رد صلاحیت شد. او که زاده بدخشان،بزرگترین و عقبمانده ترین  ولایت افغانستان است، خودش را یک فعال صلح توصیف می کند. غزنوی همچنین یک کارآفرین موفق و رئیس  گروه شرکت های آسیا ابراهیم است.

ادامه مطلب...