Posts Tagged ‘مسلمانان تندرو’

اندونزی: برگزاری مسابقه بین المللی دختر شایسته مسلمان

پنجشنبه, 19 سپتامبر 2013

مسابقه دختر شایسته مسلمان در اعتراض به برگزاری مسابقه دختر شایسته جهان در اندونزی برگزار شد. شرط اصلی حضور در این مسابقه حجاب اسلامی بود. برنده نهایی که اهل نیجریه است گفت که حجاب مانعی برای زیبایی نیست. از نظر او فرق این مسابقات با مسابقات ملکه زیبایی (میس وورلد) این است که در آنها [...]

ادامه مطلب...