Posts Tagged ‘نقاب’

نظرسنجی از مردم جوامع مسلمان درباره پوشش مناسب زنان در فضاهای عمومی

پنجشنبه, 9 ژانویه 2014

“زنان باید در فضای عمومی چگونه لباس بپوشند” عنوان یک نظر سنجی از کشورهای عمدتا مسلمان است که چه پوششی را برای زنان مناسبتر میدانند؟ بر اساس این نظرسنجی، بیشتر کشورها حجاب اسلامی را (در مدلهای مختلف)  همچنان ترجیح میدهد. لبنان و بعد از آن ترکیه بیشترین تعداد افرادی را دارند که به حجاب رای نداده‌اند.  [...]

ادامه مطلب...

تونس: دانشگاه ها، اولین آزمون برای سکولاریسم تونسی

سه شنبه, 31 ژانویه 2012

ولوم: ۲۸  نوامبر سال گذشته، رییس دپارتمان هنر، ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مانوبا در مقابل فشار  معترضانی  که با استفاده از خشونت می خواستند کلاس ها برای زنان جوان با پوشیدن نقاب یا حجاب صورت امکان پذیر باشد مقاومت کرد. معترضان پس از رو به رو شدن با این مقاومت برای این که از [...]

ادامه مطلب...