Posts Tagged ‘پوشیه’

نظرسنجی از مردم جوامع مسلمان درباره پوشش مناسب زنان در فضاهای عمومی

پنجشنبه, 9 ژانویه 2014

“زنان باید در فضای عمومی چگونه لباس بپوشند” عنوان یک نظر سنجی از کشورهای عمدتا مسلمان است که چه پوششی را برای زنان مناسبتر میدانند؟ بر اساس این نظرسنجی، بیشتر کشورها حجاب اسلامی را (در مدلهای مختلف)  همچنان ترجیح میدهد. لبنان و بعد از آن ترکیه بیشترین تعداد افرادی را دارند که به حجاب رای نداده‌اند.  [...]

ادامه مطلب...