رویارویی بنیادگرایی ها- لین فریدمن

وب سایت زنان و قوانین در جوامع اسلامی قصد دارد در بخش انتشارات، اقدام به انتشار کتاب ها و جزواتی درباره مسائل زنان کشورهای مسلمان کند تا بدین وسیله کمکی به تامین منابع مطالعاتی مورد نیاز برای محققان و علاقمندان به مسائل زنان در جوامع اسلامی کرده باشد.
نخستین اثر از این مجموعه با نام “رویارویی بنیادگرایی ها” نوشته لین فریدمن از مطالب درخشان در زمینه بنیادگرایی است که ترجمه فارسی آن در پیوست آمده و خواندن آن به علاقمندان توصیه می شود.

“پیشرفتهای ناچیزی در دوران پس از جنگ سرد توجه عموم را به خود جلب کرد و این امر هراس زیادی را برانگیخت، آتش نژادپرستی را شعله ور ساخت و با ظهور بنیادگرایی مانع تقویت افکار انتقادی شد. اگرچه بنیادگرایی به اجبار در تمامی حوزه های اجتماعی وارد شد، اما ظهور این پدیده چالشی ویژه و منحصر به فرد در حوزة نوظهور حقوق و بهداشت جنسی به شمار می رفت. کنفرانس بین المللی قاهره در سال ۱۹۹۴ پیرامون جمعیت و توسعه (ICPD) از جانب گروههای مسلمان شبه نظامی مصری با تهدیدات فراوانی همراه بود. گفتمان وایتکان و توافق پرهیاهو میان نیروهای محافظه کار که گوناگونی مذاهب را قبول نداشتند، عامل ورود بنیادگرایی به صحنه بین الملل بودند. در آن زمان این مسئله توجهات را به خود جلب کرده بود که بنیادگرایی با شکل گیری حوزه حقوق و بهداشت جنسی، مجاز به ایفای چه نقشی است؟”

برای خواندن متن کامل این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.

bonyadgerayi ha

مشخصات متن اصلی:
Reproductive Health Matters, Volume 4, Issue 8, November 1996, Pages 55-69

درباره نویسنده:

Tags: ,

پاسخ دهید