Posts Tagged ‘عرب’

آیا مردان عرب از زنان متنفرند؟

شنبه, 22 فوریه 2014

Head to Head – Do Arab men hate women?

ادامه مطلب...

اردن: فرودستی زنان عرب: ولایت

شنبه, 13 جولای 2013

منبع:  اپن دموکراسی عفاف جبیری می‌گوید: مفهوم ولایت (قیمومیت/ولایت بر زنان) کلید تبعیض علیه زنان است. بحث بر سر تفاسیر متفاوت از قیمومیت تحت قوانین مسلمانان، در نهایت برای یافتن فرضیه‌های اساسی‌ مفاهیم کلیدی مردانگی و زنانگی و نهاد‌هایی‌ که این مفاهیم را ترویج میکنند، به شکست می‌انجامد. برخی‌ از مفاد قانون خانواده مسلمانان در [...]

ادامه مطلب...