بررسی ازدواج زود هنگام در کشورهای درحال توسعه

بستن پیمان اصطلاحی است که برای بیشتر ما تداعی کننده خاطرات خوش یکی‌ از بهترین روزهای زندگیمان است. با این حال امسال، لذت تدارکات عروسی‌ و شور و هیجان هفته‌های اول پس از ازدواج برای ۱۳.۵ میلیون دختر اتفاق نخواهد افتاد. درمقابل، تهدیدهای ترسناک،  تشویق و یا وادار کردن به ازدواج با هدف محافظت (از آنها)، در کشور‌های در حال توسعه از هر سه دختر یکی‌ را به ازدواج قبل از سنّ ۱۸ سالگی میکشاند.

Publication Author:  World Vision
متن کامل را از اینجا دانلود کنید.

Untying the Knot – Exploring Early Marriage in Fragile States

 

گلناز.ش

Tags: , , ,

پاسخ دهید