Posts Tagged ‘فضای مجازی’

پاکستان: زنان و شبکه های اجتماعی

شنبه, 6 آوریل 2013

زنان و قوانین:   زنان در پاکستان در شبکه های اجتماعی اذیت و آزار و با دشنام رو به رو می شوند. در عین حال بسیاری از فعالان حقوق زنان اینترنت را به عنوان ابزار جدیدی برای پیش بردن اهداف خود میبینند. اگر یک روزنامه نگار زن پاکستانی در مورد سو استفاده از کودکان و یا [...]

ادامه مطلب...